Hemsidan

Nästa arbetsmöte om den nya hemsidan blir den 11 mars. Vi hoppas att vår Nya sida ska fungera från skiftet mars-april.
Thomas
Kassör